Transitie-interventie


Wanneer gedragsverandering en -ontwikkeling een ‘must’ is, vanwege disfunctioneren, gedwongen mobiliteit, ‘achterstallig onderhoud’ of zingevingsvraagstukken, biedt een transitie-interventie uitkomst.
 
Transitie-interventie is er op gericht ongewenste effecten van juridisering en/of medicalisering te vermijden en een verstoring van de arbeidsrelatie of dreigend arbeidsgeschil te voorkomen. Of indien hier al sprake van is, een doorstart of herstart intern of extern de organisatie te bevorderen.
 
De wijze van interveniëren wordt bij transitie-interventie afgestemd op de vraagstelling en behoefte van zowel opdrachtgever als kandidaat. Het doel van een transitie-interventie is te komen tot:
  • Helderheid over verwachtingen, belangen en wensen van opdrachtgever en kandidaat;
  • Het realiseren van een mediationovereenkomst waarin genomen besluiten worden vastgelegd. Bij exitmediation betreft het resultaat een vaststellingsovereenkomst tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen waarin beschreven en opgenomen zijn alle voorwaarden, afspraken en condities waaraan partijen gehouden zijn.

Aanmelden nieuwsbrief