Screening werkbeleving


Uw medewerkers weerspiegelen het succes van de organisatie. Daarbij speelt de werkbeleving een essentiële rol. Dit gaat verder dan medewerkertevredenheid. Een tevreden medewerker geeft geen garantie voor productiviteit. Evenmin voor de mate waarin hij deskundig of bevlogen is.
 
Om te kunnen sturen op een positieve werkbeleving van medewerkers, productiviteit, efficiency en duurzame inzetbaarheid is het raadzaam periodiek onderzoek te verrichten. Daarmee verkrijgt u belangrijke management- en sturingsinformatie én voelt de individuele medewerker zich in zijn beleving serieus genomen.
 
Ten aanzien van werkbeleving onderscheiden wij vier dimensies:
 • Medewerkertevredenheid
 • Medewerkerbetrokkenheid
 • Medewerkerdeskundigheid
 • Medewerkerverantwoordelijkheid
 

Hoe ziet een screening er uit? 

Om zicht te krijgen op wat er leeft onder uw medewerkers en hoe u hier optimaal sturing aan kunt geven, wordt bij al uw medewerkers een digitaal werkbelevingsonderzoek afgenomen. De inhoud van dit onderzoek stelt u zélf samen, op basis van de vier dimensies van werkbeleving (klik hier voor een uitgebreide beschrijving).

Niet alleen weten wat er speelt, maar ook bij wie
De wijze waarop medewerkers hun werksituatie en omgeving ervaren wordt mede bepaald door de persoonlijke waarden van de medewerker. Een medewerker die veel waarde hecht aan afspraken en duidelijkheid ervaart leiding en sturing wellicht anders dan een medewerker die waarde hecht aan autonomie. DilemmaAssessments biedt de mogelijkheid een laagdrempelige waardenvragenlijst toe te voegen aan het werkbelevingsonderzoek. Zo weet u niet alleen wat er speelt, maar ook bij welke type medewerkers.
 
Resultaten screening
De uitkomsten van de screening werkbeleving levert u belangrijke management- en sturingsinformatie op. Hiermee kunt u het beleid binnen uw organisatie onder meer op het gebied van leiderschap, duurzame inzetbaarheid en medewerkertevredenheid gericht handen en voeten geven.
 
De screening levert, afhankelijk van de onderzoekssamenstelling, concreet inzicht in:
 • Wat er speelt en leeft onder uw medewerkers
 • Medewerkertevredenheid
 • Medewerkerbetrokkenheid
 • Medewerkerdeskundigheid
 • Medewerkerverantwoordelijkheid
 
Gedifferentieerd naar:
 • Business Unit of bedrijfsonderdeel
 • Vestiging
 • Afdelingen en teams
 • Type functie
 • Demografische gegevens (leeftijdscategorie, geslacht, opleidingsniveau)
 • Type persoonlijkheid


Inzetbaarheid

DilemmaAssessments verzorgt op uw verzoek een screening werkbeleving binnen uw organisatie. U kunt daarbij zelf een keuze maken uit bovengenoemde onderzoeksclusters, waarbij wij u graag van deskundig advies voorzien.
De screening werkbeleving zet u in:
 • Als nulmeting om beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid vorm te geven.
 • Als periodiek medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), waarmee u voldoet aan de eisen van ISO 9001; namelijk dat u structureel werkt aan de medewerkerstevredenheid.
 • Als werkbelevingsonderzoek, waarmee u voldoet aan de wettelijke verplichting uit de Arbowet; namelijk dat u beleid vormgeeft om de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij medewerkers te beperken.
 • Als laagdrempelig werkbelevingsonderzoek om zodoende te kunnen sturen op een positieve werkbeleving, productiviteit en efficiency

Aanmelden nieuwsbrief