Mobiliteit


Een reorganisatie heeft vaak ingrijpende gevolgen voor betrokken medewerkers. Het proces dat volgt na de beslissing is complex en vraagt om duidelijkheid en een methodische aanpak.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een aantal belangrijke factoren van invloed is op het al dan niet slagen van een mobiliteitstraject. Uiteraard spelen economische voorspellers, zoals vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, regiogebonden ontwikkelingen en demografische variabelen een rol. Daarnaast definiëren we vier factoren die van de medewerker zelf afhankelijk zijn:

  1. Human capital; Persoonlijk kapitaal van de medewerker. De persoonlijkheid (competenties), vitaliteit, opleiding, kennis en werkervaring die iemand bezit, maar ook de wijze waarop de medewerker zijn situatie beleeft.
  2. Social capital; Sociaal netwerk van de medewerker. Het plaatsingssucces hangt mede af van de mate waarin iemand een sociaal netwerk bezit en kan inzetten.
  3. Economische noodzaak; Financiële noodzaak van de medewerker. Hoe meer iemand een financiële noodzaak ervaart om een nieuwe baan te vinden, hoe groter de plaatsingssnelheid en het plaatsingssucces.
  4. Toekomstbeeld; Toekomstbeeld van de medewerker. Het plaatsingssucces wordt positief beïnvloed door de zekerheid en het (zelf)vertrouwen dat iemand heeft over het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast draagt een helder beeld van wat iemand zoekt bij aan een doelmatiger traject.

 
DilemmaAssessments biedt ten aanzien van mobiliteitsvraagstukken de volgende dienstverlening aan:
> Mobiliteitsonderzoek: Loopbaanindicator
> Screening bemiddelbaarheid

Aanmelden nieuwsbrief