Missie en Visie

 

DilemmaAssessments ...

 • vertrouwt erop dat, met de juiste hulp, iedereen zelf sturing aan zijn leven kan geven;
 • helpt het individu om zijn capaciteiten en talenten optimaal te benutten;
 • is sensitief voor de belevingswereld van de ander;
 • sluit met open en heldere communicatie aan bij de behoefte van de ander;
 • schept een omgeving van veiligheid en oprechtheid;
   

 zodat de ander...

 • zich veilig voelt om eerlijk op zijn gedrag te reflecteren en zowel talenten als valkuilen van zichzelf te ontdekken;
 • zichzelf beter begrijpt en alle aspecten van zichzelf leert accepteren;
 • stappen kan zetten om zichzelf te ontwikkelen in de richting van zijn ideaal;
 • meer tevreden met zichzelf is;
 • vanuit zelfvertrouwen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag;
 
en ontdekt dat hij DilemmaAssessments niet langer meer nodig heeft.

Geïnspireerd op Carl R. Rogers (1950)

Aanmelden nieuwsbrief