Provocatieve coaching


Provocatieve coaching is gericht op gedragsontwikkeling door op een onconventionele wijze te reflecteren op het gedrag van de kandidaat. Deze wijze van coachen is vooral geschikt voor mensen die (vaak onbewust) vanuit vaste overtuigingen en met weerstand denken en handelen. Ook wanneer traditionele begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert, kan een provocatieve benadering succesvol zijn bij het doorbreken van ingesleten gedragspatronen.
 
Wij zetten provocatieve coaching in voor vraagstukken op het gebied van gedragsverandering, werkstresspreventie, conflictbemiddeling en verzuimbegeleiding. De ervaring leert dat vooral hoog opgeleiden baat hebben bij een provocatieve begeleiding, waarbij met name de zelfredzaamheid wordt geprikkeld. Veel mensen zijn, zonder dat zij het zelf doorhebben, in staat om een ongewenste situatie te laten voortbestaan. Een kritische sparringpartner die niet opgeeft of zich uit het veld laat slaan kan dan effectief zijn. Door een juiste dosis tegengas te bieden komen mensen vaak weer in beweging en realiseren zij zich dat zij veel meer kunnen dan zij zelf voor mogelijk houden.


Hoe ziet een provocatief coachingstraject er uit?

Voorafgaand aan het coachingstraject vindt er een intakegesprek plaats. Daarin wordt de vraagstelling en de te bereiken doelstelling gedefinieerd. Dit wordt opgenomen in het coachingscontract, waarin tevens onderlinge afspraken en verwachtingen worden gedefinieerd.
 
De coaching wordt vormgegeven door een combinatie van coachingsgesprekken en digitale coaching. Daarin vervult afwisselend een gedragsdeskundige en bedrijfskundige de rol van coach en adviseur.

Voorbeeld:
Kandidaat:          Ik kan niet komen morgen.
Begeleider:         Hoe bedoel je?
Kandidaat:          Ik voel me niet lekker.
Begeleider:         Dan kan ik me voorstellen dat je niet kan komen.
Kandidaat:          Vind je dat niet erg dan?
Begeleider:         Nee hoor.
Kandidaat:          Maakt het je dan eigenlijk niks uit?
Begeleider:         Ik was eigenlijk vergeten dat je zou komen.
Kandidaat:          Vergeten?! We hebben nota bene een afspraak!

Aanmelden nieuwsbrief