Management- en leiderschapsontwikkeling


Bent u een manager/leidinggevende of een leider? Waar managen en leidinggeven zijn te definieren in een verzameling competenties, is leiderschap meer dan dat. Leiderschap gaat over hoe je invulling geeft aan je functie. Leiderschap ervaar je, het heeft een ziel. Authenticiteit en persoonlijkheid spelen hierbij een grote rol. Ervaart u deze bezieling niet, dan wordt leidinggeven een kunstje. Bent u zich bewust hoe u invulling geeft aan uw functie? Welke persoonlijkheidskenmerken maken u tot de leider die u bent? En hoe is dit van invloed op uw medewerkers en andere partijen?    
 
Leidinggeven
Naast gebrek aan aandacht voor de eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen, schiet bij sommige managers/leidinggevenden ook de aandacht voor  persoonlijke voorkeuren en belevingswaarden van de medewerkers er nog wel eens bij in. Als u uit het oog verliest wat er onder medewerkers speelt en leeft, groeit het risico van disfunctionerende medewerkers, inefficiëntie en conflict.

Omdat voorkomen beter is dan genezen -genezen gaat veelal gepaard met grote emotionele en financiële schade- ontwikkelde DilemmaAssessments een aantal onderzoeken op het gebied van leiderschap.

Maak een keuze uit één van de onderzoeken:
> Leiderschapsonderzoek
> Directie en MT reflectie

Aanmelden nieuwsbrief