Inzicht in groepsdynamica

 

Groepsdynamiek is een complex gegeven. Het weerspiegelt de processen die zich in een groep afspelen. Ook zegt de groepsdynamiek iets over de wijze waarop zowel individuele teamleden, als de leidinggevende sturing aan deze processen geven.
 
Alle betrokkenen hebben er baat bij als alle teamleden optimaal hun potentieel kunnen benutten. Om een teamklimaat te realiseren waarin dit mogelijk is, moet het team zich bewust zijn van ieders waarden en leerstijlen. Cohesie in het team en de wijze waarop de rollen in het team verdeeld zijn, bepalen het uiteindelijke teamresultaat.

Om inzicht in de groepsdynamica van specifieke teams te vergroten, verzorgen wij teamtrainingen. De training groepsdynamica is een concrete en confronterende teamtraining op basis van individuele en gezamenlijke competenties, risico’s en leerdoelen. Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:
 

  • Individueel bewustzijn; reflectie op individuele gedragspatronen (ik als teamlid).
  • Groepsbewustzijn; reflectie op gedragspatronen in de groep.
  • Teamstructuur; rollen, (ongeschreven) regels, normen, onderlinge relaties.
  • Gemeenschappelijk doel; bestaansrecht van het team.
  • Talenten en competenties; waar vullen teamleden elkaar aan of versterken ze elkaar.
  • Slagkracht en cohesie; in relatie tot teamdoelstellingen.
  • Teamklimaat; bespreekbaar maken van eventuele conflicten en ‘oud zeer’.
  • Samenwerking; aandacht voor onderlinge samenwerking en communicatie.
  • Optioneel; het behandelen van specifieke vraagstellingen.
 

Hoe ziet een training groepsdynamica er uit?

De training groepsdynamica wordt verzorgd door een ervaren trainer, tevens gedragsdeskundige. Op basis van de vraagstelling wordt zorgvuldig een trainingsprogramma samengesteld waarbij diverse groeps –en praktijkopdrachten worden ingezet.
 
Het programma wordt ondersteund door de inzet van een onafhankelijk en objectief e-assessment, genaamd TeamWijzer. Het e-assessment wordt door de deelnemers ter voorbereiding op de training online gemaakt. De resultaten van TeamWijzer dienen als basis voor de interactieve training en teamanalyse.

Aanmelden nieuwsbrief