Mentale belastbaarheid na ziekte


Reïntegreren na ziekte vraagt van zowel kandidaat als organisatie om een zorgvuldige aanpak om herhaling van bijvoorbeeld burn-out of werkstress gerelateerde klachten te voorkomen. Regelmatig zien wij nog dat werknemers na (langdurig) verzuim voorzichtig werkzaamheden gaan opbouwen, echter wordt niet altijd voldoende aandacht besteed aan het opbouwen van mentale belastbaarheid. 

Om hier samen met werkgever en werknemer op te reflecteren biedt een mentaal belastbaarheidsonderzoek een concreet handvat gericht op waar de kandidaat staat bij aanvang van zijn reïntegratieproces en waar voor hem persoonlijk ruimte tot ontwikkeling ligt. Samen met de kandidaat reflecteren om het bewustzijn te prikkelen is hiervan een belangrijk onderdeel. De kandidaat krijgt inzicht in de complexiteit en samenhang van zijn gedrag, en ervaart hoe hij stapsgewijs zelf sturing en richting aan zijn reïntegratietraject kan geven.

Aanmelden nieuwsbrief