Inzicht in Leiderschap

Veel leidinggevenden worstelen met vraagstukken over medewerkers die ongewenst gedrag vertonen of niet goed functioneren. Soms levert dit zelfs gevoelens van onmacht of frustratie op. Het is dan goed om even afstand te nemen en de situatie te analyseren. Wat gebeurt er? Wat doet dat met mij? En (hoe) kan ik de situatie beïnvloeden? Om dergelijke situaties objectief te kunnen beoordelen en adequaat te kunnen anticiperen is het van belang om u bewust te zijn van uw eigen voorkeuren, drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. Het vertrekpunt van leiderschapsontwikkeling is dus bewustwording. Ons leiderschapsonderzoek helpt hierbij.


Hoe ziet een leiderschapsonderzoek er uit?

Het accent van een leiderschapsonderzoek ligt op reflectievermogen en bewustwording. Het leiderschapsonderzoek wordt onderverdeeld in een (online) intake, een onderzoeksdag en een inhoudelijke evaluatie. Afhankelijk van uw vraagstelling en context stellen we een programma samen. Meestal bevat dit één of meer praktijkgerichte reflectieopdrachten. Daarnaast kunnen capaciteitentesten, rollenspellen, competentie- en praktijkopdrachten onderdeel zijn van het programma. Het onderzoek beslaat één dag of meerdere dagdelen.


Lees meer over het onderzoeksprogramma >>


Rapportage cq. driegesprek

De resultaten worden na afronding van het proces gedeeld met de betrokkenen. De wijze waarop dit gebeurd is flexibel en sluit aan bij de vraagstelling en uw voorkeuren. In sommige trajecten is vooral een driegesprek met bijvoorbeeld de leidinggevende en HR of directie van meerwaarde. In andere trajecten is het meer gepast om een schriftelijke rapportage op te maken. Het toepassen van beide opties is uiteraard mogelijk tegen een meerprijs.

In alle gevallen weerspiegelt de terugkoppeling de resultaten van de reflectie en het bewustzijnsonderzoek. Hierbij komen helder en inzichtgevend uw persoonlijke drijfveren en ambities, interesses, intellectuele capaciteiten, vaardigheden en competenties aan de orde. Ook geven we een ontwikkeladvies en een beschrijving van uw ontwikkelpotentie, waarin we de te ondernemen ontwikkelstappen uiteen zetten.

Aanmelden nieuwsbrief