Screening teamsamenstelling


De samenstelling van een team bepaalt de mate waarin een team succesvol is, in staat is om veerkracht en slagkracht te tonen en flexibel te anticiperen op complexe situaties. Bij tegenslag, spanning of stress worden onderlinge verschillen binnen een team vaak duidelijk zichtbaar. Om dan goed te blijven functioneren is het van belang dat het team beschikt over (zelf)bewustzijn en een vanuit het team gedragen visie.

Het is belangrijk dat u met enige regelmaat reflecteert op de samenstelling van uw team en de mate waarin de teamsamenstelling bijdraagt aan de organisatiedoelen. Dit stelt u in staat om de synergie in het team te optimaliseren en zorgvuldig keuzes te maken. Zo kunt u er bijvoorbeeld achter komen dat, gezien de huidige samenstelling en de komende organisatieveranderingen, toevoeging van een teamlid met een daadkrachtige en vooruitstrevende benadering wenselijk is. Of dat het team vraagt om een andere leiding en sturing dan nu het geval is.


Hoe ziet een screening teamsamenstelling er uit?

Voor een screening teamsamenstelling maken alle teamleden een individueel e-assessment. Een gedragsdeskundige brengt van alle teamleden de individuele waarden in kaart en verwerkt deze in een teamanalyse. Op basis hiervan kan een uitspraak worden gedaan over:
 
  • Diversiteit aan karakters, talenten en competenties;
  • De aanwezigheid van effectieve en ineffectieve gedragspatronen;
  • De mate waarin persoonlijke belangen en doelstellingen conflicterend zijn en een goede samenwerking in de weg kunnen staan;
  • Samenwerking en de rollen die men daarin vervult;
  • Gewenste aansturing en begeleiding van het team.

Een screening teamsamenstelling is laagdrempelig inzetbaar. Het resultaat van de teamanalyse is praktisch, zodat u direct met uw team aan de slag kunt.

Aanmelden nieuwsbrief