Cultuurverandering


De behoefte aan een cultuurverandering in de organisatie ontstaat veelal wanneer duidelijk wordt dat de huidige werkwijze, mentaliteit en normen en waarden er niet meer toe bijdragen dat de organisatie de volgende stap kan zetten. Medewerkers zijn niet slagvaardig, durven elkaar niet aan te spreken op verantwoordelijkheden of zijn onvoldoende klantgericht.

Om (gedrags)verandering te realiseren en medewerkers in beweging te krijgen is het van belang allereerst een nulmeting te doen door inzichtelijk te maken welke cultuur, mentaliteit en beleving er heerst in de organisatie.

Door op organisatie-, afdelings- en medewerkerniveau de huidige cultuur in kaart te brengen, kan gericht worden gestuurd op het veranderen daarvan. Door Hofstede wordt dit ook wel mentale programmering genoemd.

Aan de hand van de dimensies van Hofstede brengen wij op zeven gebieden de cultuurwaarden in kaart:
  1. Lage machtsafstand versus hoge machtsafstand
  2. Individualisme versus collectivisme
  3. Lage onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding
  4. Masculiniteit versus feminiteit
  5. Lange termijn oriëntatie versus korte termijn oriëntatie
  6. Zelfbeheersing versus ongedwongenheid
  7. Traditie versus vooruitstrevendheid

Aanmelden nieuwsbrief