Reflectie-interventie


Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw ontwikkelpunten betekenins te geven en te vertalen naar concrete ontwikkeldoelen ten aanzien van houding en gedrag? Wellicht biedt reflectie-interventie uitkomst. Reflectie-interventie laat u (door middel van reflectie) ervaren wie u bent, wat u motiveert, wat u gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen.
 
Reflectie-interventie is geschikt als u vervolg of verdieping wilt geven aan een ontwikkeltraject. Ook als u in een eerder stadium reflectie hebt toegepast, maar er nu methodisch mee aan de slag wilt is reflectie-interventie geschikt.
 
Reflectie-interventie heeft een reflectief en confronterend karakter. Afhankelijk van de vraag- en doelstelling komen de volgende thema’s aan de orde:
  • Verstand, gevoel en gedrag op elkaar af (leren) stemmen, zodat u regie kan (leren) voeren op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
  • Belevingsrealiteit en intenties; wat bedoelt u en hoe komt het over?
  • De functionaliteit van emoties en intuïtie;
  • Bewustwording en zelfregie;
 

Hoe ziet reflectie-interventie er uit?

Voorafgaand aan het reflectie-interventietraject vindt er een intakegesprek plaats. Daarin wordt de vraagstelling en de te bereiken doelstelling gedefinieerd.
 
De reflectie-interventie wordt vormgegeven door korte interventiebijeenkomsten, eventueel in combinatie met digitale coaching. De reflectie-interventiebijeenkomsten worden begeleid door een gedragsdeskundige.

Aanmelden nieuwsbrief