Directie & Managementteam reflectie
 

Actie zonder reflectie leidt tot herhaling. Het is dus belangrijk dat u regelmatig reflecteert op organisatieontwikkelingen in relatie tot de ontwikkeling van uw directie of het MT. Het gaat er om dat u een goed beeld krijgt van de stijl en kwaliteiten van de directie en de valkuilen en uitdagingen in het verlengde hiervan. Dit is essentieel om de gewenste richting van de organisatie en directie of MT (weer) op elkaar af te stemmen.

Elk team is uniek. Dus ook elk directieteam of MT. Alle teamleden hebben hun eigen persoonlijkheid, hun eigen taak en relatie tot het team. Daarnaast zijn de doelen van teams sterk uiteenlopend, evenals de omgeving waarin zij moeten opereren. Het is dan ook onzin om te spreken van één aanpak die tot teameffectiviteit leidt. Teamontwikkeling is per definitie maatwerk, waar intelligentie en zorgvuldigheid bij komt kijken.  Met tests en diagnostische modellen helpt DilemmaAssessments teams te reflecteren op factoren die effectief teamwork in een bepaalde situatie bevorderen of juist belemmeren. Op methodische en prikkelende wijze helpt DilemmaAssessments een modus te vinden waarbij de specifieke krachten van de individuele teamleden optimaal tot hun recht komen. Deelnemers worden zich ervan bewust hoe hun gedrag van invloed is op de prestaties van het team. Tevens ervaren zij hoe de teameffectiviteit in hun specifieke situatie kan worden geoptimaliseerd.

Aanmelden nieuwsbrief