Mobiliteit: Loopbaanindicator

Als in uw organisatie mobiliteitstrajecten onvermijdelijk zijn, worden medewerkers geconfronteerd met (dreigende) inkomensonzekerheid. Hierdoor kan een medewerker het gevoel krijgen dat hij de regie kwijtraakt. Dit levert mogelijk gevoelens van onmacht en frustratie op. De mentale schade die dit kan veroorzaken is uiteraard niet goed voor het welzijn van uw medewerker. Het kan echter ook zijn weerslag hebben op de inzet en kwaliteit van werk, met alle gevolgen van dien.

Om de (bedrijfs-)risico's in te kaderen en medewerkers een eerlijke kans te geven, kunt u Loopbaanindicator inzetten. Loopbaanindicator meet op individueel niveau of het voorgestelde trajectplan daadwerkelijk aansluit bij de wensen en behoeften van uw medewerker. Daarnaast helpt het de medewerker transparant en eerlijk te reflecteren op zijn loopbaansituatie en prikkelt het tot autonomie, zelfredzaamheid en regieverantwoordelijkheid.
 

Inzetbaarheid

U kunt Loopbaanindicator inzetten als onderdeel van pre-mobiliteit (om vrijwillige mobiliteit te bevorderen) of als startpunt van een mobiliteitstraject. Loopbaanindicator geeft de kandidaat de mogelijkheid om laagdrempelig zijn kansen en risico’s in zijn toekomstige loopbaansituatie te verkennen. Daarnaast kunt u de loopbaanindicator inzetten om aangeboden trajectplannen te objectiveren en te toetsen of de aangeboden begeleiding passend is.
 

Aanmelden nieuwsbrief