Hoe verder na een reflectieproces


DilemmaAssessments, biedt vaak als vervolg op een onderzoek, de mogelijkheid om onder begeleiding en coaching het ontwikkelproces van een kandidaat nader vorm te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met het sociaal-economisch functioneren, de levensfase en de persoonlijke omstandigheden.

De aard van het traject wordt in grote mate bepaald door de context waarbij het doel is om door middel van een passende begeleidingstrategie, aan te sluiten op de wensen en behoeften van de kandidaat of medewerker. Uitgangspunt is hierbij altijd te komen tot een realistisch resultaat waarbij menselijke inzetbaarheid in relatie tot persoonlijke waarden, talenten en levensfase en omstandigheden centraal staan.

Aanmelden nieuwsbrief