Interventiecoaching


Soms lopen mensen vast in werk- en/of privésituaties. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, bijvoorbeeld stress of een trauma. Ook de wijze waarop het probleem zich manifesteert kan variëren. Mogelijk verliest iemand het plezier in zijn werk, vertoont hij weerstandsgedrag of ontstaat er zelfs een arbeidsconflict. In dergelijke situaties kan interventiecoaching escalatie voorkomen of beperken en lucht scheppen in de situatie.
 
Interventiecoaching is gericht op vergroten van het gedragsbewustzijn en het stimuleren van zelfregie. De methoden en technieken die we toepassen om dit te bereiken, hangen af van de vraagstelling en behoeften van de coachee.
 

Hoe ziet een interventiecoachingstraject er uit?

Voorafgaand aan het coachingstraject vindt er een intakegesprek plaats. Daarin wordt de vraagstelling en de te bereiken doelstelling gedefinieerd. Dit wordt opgenomen in het coachingscontract, waarin tevens onderlinge afspraken en verwachtingen worden gedefinieerd.

De coaching wordt vormgegeven door een combinatie van coachingsgesprekken en digitale coaching. Daarin vervult afwisselend een gedragsdeskundige en bedrijfskundige de rol van coach en adviseur.

Aanmelden nieuwsbrief