Duurzame inzetbaarheid


Bij duurzame inzetbaarheid zijn de aspecten gedrag en gedragsontwikkeling van de medewerkers het uitgangspunt. Niet de functionaris of de functie staat hierbij centraal, maar het individu.
De (duurzame) inzetbaarheid van mensen, ook wel functioneel gedrag genoemd, kent een groot aantal specifieke dimensies. Ze kennen een sterke samenhang, maar kunnen zich ook onafhankelijk van elkaar manifesteren.


Duurzame inzetbaarheid, hoe doe je dat?

Om duurzame inzetbaarheid concreet vorm te geven of te faciliteren, is het voor een organisatie van belang verder te gaan dan (toetsen op) competenties en vaardigheden, functioneringsgesprekken, loonadministratie, opleidingsadvies en een verantwoorde vastlegging van feiten en personele informatie. Een medewerker is immers geen sofinummer met een verzameling competenties en een tevreden, fitte en competente medewerker is ook geen garantie voor een gewenste output of resultaat. Het enkele feit dat een medewerker iets weet, wil en kan, betekent niet vanzelfsprekend dat hij of zij hier ook naar handelt. Persoonlijke omstandigheden, balans werk/privé en de levensfase waarin iemand zich bevindt spelen hierbij vaak een alles bepalende rol.


In het kader van duurzame inzetbaarheid biedt DilemmaAssessments naast haar volledige product- en dienstverlening specifiek de volgende dienstverlening aan: 
> Werkgeluk en vitaliteit
> Screening inzetbaarheid
> Mentale belastbaarheid na ziekte

Aanmelden nieuwsbrief