Organisatieontwikkeling


Bij vraagstukken rondom het professionaliseren, verduurzamen en ontwikkelen van de organisatie gaat het om meer dan het optimaliseren van (bedrijfs)processen en het inzetten van duurzame medewerkers.

Het "doen waar je goed in bent" vraagt veelal om een synergie tussen de harde kant (bedrijfsvoering en resultaten) en de zachte kant (medewerkerbevlogenheid en inzetbaarheid).

In veel verandertrajecten wordt vooral de nadruk gelegd op intellectuele en inhoudelijke factoren waarbij het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ aandacht krijgt. Het veranderproces is vaak inhoudelijk, procedureel en formeel op de rit. Eén van de belangrijkste, maar ook de meest onderschatte factor is de mens en zijn mentale vaardigheden en weerbaarheid.
 

Veranderparadoxen

Bij veranderingsprocessen gaat het vrijwel altijd om het doorbreken van (gedrags)patronen. Daarbij is paradoxaal anticiperen noodzakelijk en vaak zeer effectief. Het vraagt dat er wordt losgelaten wat nu is met het toekomstbeeld als vertrekpunt.

Wanneer medewerkers met veranderingen of vernieuwingen worden geconfronteerd, roept dat over het algemeen al snel weerstand op. Hoe groter de verandering én hoe meer de noodzaak wordt aangetoond en benadrukt, des te groter zal de weerstand zijn. Een veranderingsproces draait om die reden al snel uit op een patstelling, conflict of erger.

In het doorbreken van gedragspatronen en het doorvoeren van veranderprocessen zijn onder meer de volgende factoren (en de samenhang daartussen) cruciaal:
 
  • Commitment
  • Realiteitszin
  • Beheersing van emoties
  • Beschikbare tijd, middelen en capaciteit.

DilemmaAssessments faciliteert bij het inzichtelijk maken van deze factoren en biedt professioneel organisatieadvies, op basis van maatwerk. Concreet biedt zij op het gebied van organisatieontwikkeling onder meer de volgende dienstverlening aan:
> Screening werkbeleving
> Cultuurverandering

Aanmelden nieuwsbrief