Screening bemiddelbaarheid


(Gedwongen) mobiliteit vraagt veel van uw medewerkers. Naast juridische, financieel-economische en feitelijke aspecten, zijn sociale, medische en mentale aspecten van invloed op het al dan niet slagen van een mobiliteitstraject.  Het devies luidt dan ook om de situatie van een medewerker in kaart te brengen, voordat u het traject start. Immers, persoonlijke begeleiding en realistische doelen zijn onmisbaar voor een effectief mobiliteitstraject. Screening op de bemiddelbaarheid van een medewerker draagt hiertoe bij.
 

Hoe ziet een screening er uit?

Om zicht te krijgen op zijn bemiddelbaarheid en de gewenste begeleiding maakt een kandidaat, voor aanvang van het mobiliteitstraject, een e-assessment. Dit e-assessment geeft inzicht in zijn persoonlijkheid, motivatie, demotivatie en drijfveren, mentale en vitale weerbaarheid, zorgbeleving en verandervermogen.

Op basis van de uitkomsten van de screening beoordeelt DilemmaAssessments of een kandidaat goed, redelijk of slecht bemiddelbaar is. Deze codering stelt u in staat om de kandidaat aan de juiste mobiliteitsadviseur te koppelen. Daarnaast geeft DilemmaAssessments advies over aandachtspunten en mogelijke afbreukrisico's bij de mobiliteitsbegeleiding.
 

Resultaten screening

De uitkomsten van de screening dienen in de eerste plaats als reflectie en inzichtsinstrument voor de kandidaat. Hij krijgt inzicht in zijn persoonlijkheid, gedragspatronen, kansen en belemmeringen. Hiermee kan hij bewuste keuzes maken en zélf regie voeren op het traject.

Daarnaast ondersteunen de uitkomsten van de screening de begeleider bij het voeren van gesprekken en het richting geven aan het mobiliteitstraject. DilemmaAssessments voorziet de mobiliteitsadviseur van concrete handvatten om tijdig te anticiperen op dreigende uitval, weerstand en ongewenst gedrag.
 

Inzetbaarheid

DilemmaAssessments verzorgt de screening van één of meerdere kandidaten. De screening vindt plaats voorafgaand aan het mobiliteitstraject. DilemmaAssessments heeft hierbij een faciliterende en adviserende rol. Desgewenst in samenspraak met een door u geselecteerd mobiliteitsbureau.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief