Geschiedenis

Omstreeks 1950 werd, als onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken de “Rijks Psychologische Dienst” opgericht. Deze overheidsdienst voerde uitsluitend opdrachten uit voor de Rijksoverheid (in principe alle Ministeries).
In de tweede helft van de tachtiger jaren stuurde het kabinet Lubbers aan op onderlinge verrekening van diensten van rijksoverheidsorganisaties waarna men besloot over te gaan tot “verrekening voor de helft” voor psychologische dienstverlening.
In 1989 werd onder de naam "RPD Advies" in een fleurige publiciteitscampagne de volstrekte vrijwilligheid van gebruikmaking van de diensten van de "Rijks Psychologische Dienst" door overheidsdiensten benadrukt en werd tevens de deur op een kier gezet voor dienstverlening buiten de Rijksoverheid.

Halverwege de jaren negentig besloot de politiek dat organisatie-onderdelen van Binnenlandse Zaken, dienstbaar voor de gehele Rijksoverheid, niet noodzakelijkerwijs deel hoefden uit te maken van diezelfde Rijksoverheid en dus ook afgestoten konden worden. Naast "RPD Advies" betrof dit tevens de "Rijks Geneeskundige Dienst" (RGD) en het “Rijks Opleidings Instituut” (ROI). 

Inhoudelijk argument voor het buiten de overheid plaatsen van RPD Advies was het ruime aanbod van private dienstverlening op dit vlak. (Psychotechniek, GITP, LTP), en al snel werd RPD Advies overgenomen door Van der Kruijs BV, met uitzondering van diegenen die liever hun ambtelijke status continueerden en middels een “projectenpool” elders bij de Rijksoverheid tewerk werden gesteld. Van der Kruijs BV was al succesvol als “Headhunter” en de toevoeging van psychologische dienstverlening bleek een logische en succesvolle stap.  Uitstroom van Rijksoverheidsopdrachten naar derden bleef achterwege, terwijl ook het aantal opdrachten vanuit Gemeentelijke Overheden behoorlijk toenam.

Dit leidde in 1999 tot de overname van Van der Kruijs door Deloitte & Touche Tohmatsu, later Deloitte & Touche,  thans Deloitte. De naam werd gewijzigd in “Human Capital Group”.

Deloite verkocht onder druk van risico's van belangenverstrengeling in 2004 Human Capital Group aan de Ewijcksgroep, thans Conclusion.

Op 1 januari 2010 zijn middels een activa/passiva transactie de assessmentactiviteiten van Human Capital Group overgedragen aan MCG Groep te Nijmegen en gefuseerd met de psychologische adviesdienstverlening van DilemmaManager waarna de naam gewijzigd is in "DilemmaConsult" waardoor een middelgroot zelfstandig adviesbureau is ontstaan met ruim 30 zeer ervaren professionals waarmee een lange traditie in psychologische dienstverlening kan worden voortgezet.

Aanmelden nieuwsbrief